Henkilöstöpalvelu Silkkitiellä vahva epäilys kansainvälisen rekrytoinnin yhteistyökumppanin veloittamista, laittomista rekrytointimaksuista Etiopiassa

Silkkitien rekrytoimalta kuudelta etiopialaiselta hoitajalta on mahdollisesti veloitettu laittomia rekrytointimaksuja Etiopiassa. Asian tultua kesällä Silkkitien tietoon tilannetta on selvitetty sisäisesti. Selvityksen perusteella Silkkitielle on syntynyt vahva epäilys yhteistyökumppanin laittomasta toiminnasta Etiopiassa. Yhteistyö päätetään, rekrytoinnit Etiopiasta on lopetettu ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Silkkitie ei koskaan peri työntekijöiltä rekrytointimaksuja.

Silkkitie sai kesällä nimettömän yhteydenoton, jossa kerrottiin rekrytointimaksujen perimisestä Etiopiasta Suomeen rekrytoidulta hoitajalta. Yhteydenoton jälkeen kaikkiin Etiopiasta saapuneeseen, hieman yli sataan hoitajaan, on oltu yhteydessä kirjeellä. Kirjeessä pyydettiin kertomaan, onko heiltä rekrytointiprosessin jossain vaiheessa vaadittu rekrytointimaksuja. Suurin osa vastaajista vastasi ei, mutta kuusi hoitajaa vastasi maksaneensa Silkkitien yhteistyökumppanille rekrytointimaksun.

Yhteistyökumppanin kanssa on käyty useita keskusteluja. Sisäisen selvitystyön perusteella on syntynyt vahva epäilys laittomien rekrytointimaksujen perimisestä.


– Laittomiin maksuihin liittyvä selvitystyö vaatii joskus hienovaraisuutta ja pitkäjänteistä työtä luottamuksen rakentamiseksi. Olemme kesän aikana tehdyn sisäisen työn jälkeen antaneet tapahtumien selvittämisen poliisin tehtäväksi, olleet yhteydessä Etiopian lähetystöön ja maahanmuuttovirasto Migriin sekä päättäneet sopimuksen kyseisen kumppanin kanssa. Koemme, että luottamuksemme on petetty, eikä yhteistyölle ole enää perustetta, sanoo Silkkitien liiketoimintajohtaja Elisa Vepsäläinen.

Rekrytointimaksujen periminen on laitonta ja kansainvälisen vastuullisen rekrytoinnin vastaista. Kaikki rekrytointiin ja esimerkiksi kielikoulutukseen liittyvät maksut tulee aina veloittaa työnantajalta. Työntekijä maksaa itse lentolippunsa, lääkärintodistuksen ja viisumimaksun. Viimeksi mainitun Silkkitie korvaa työntekijälle tämän saavuttua Suomeen.


– Ilman rohkeita työntekijöitämme emme olisi päässeet selvittämään näitä tapahtumia. Kerromme työntekijöillemme toistuvasti, rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa sekä perehdytyksessä Suomeen saapumisen jälkeen, että mitään maksuja ei rekrytointiin tai kielikoulutukseen liittyen tarvitse maksaa. Lisäksi käymme läpi, miten laittomista maksuista tai niiden pyytämisestä voi kertoa meille. Kannustamme myös nostamaan pienemmätkin epäkohdat esiin, jotta voimme puuttua niihin. Kansainvälisille työntekijöillemme on erityisen tärkeää kertoa, että epäkohtien esiin tuominen ei vaikuta esimerkiksi heidän oleskelulupaansa, millä laittomasti toimivat tahot saattavat heitä etukäteen uhkailla, Vepsäläinen painottaa.


Silkkitie on lopettanut rekrytointimarkkinoinnin ja aktiivisen rekrytoinnin Etiopiasta. Syyskuun alussa Etiopiasta Suomeen saapuu vielä 7 koulutettua hoitajaa, jotka ovat jo saaneet kielikoulutuksen, työperäisen oleskeluluvan ja joiden kanssa on solmittu työsopimus.


– Silkkitie on toiminut kansainvälisen rekrytoinnin parissa jo kymmenen vuoden ajan ja rekrytoinut Suomeen kaikkiaan 2000 osaajaa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja ammattikeittiöihin. Tarkoituksenamme on edelleen kasvattaa ja laajentaa toimintaa uusiin maihin. Teemme aina kohdemaan osalta kattavan riskianalyysin, jonka tulokset otamme huomioon uusia kumppaneita valitessamme. Tulevaisuudessa vahvistamme suorarekrytointia ja vähennämme yhteistyötä kumppanien kanssa. Tämä on yksi keino varmistaa kansainvälisen rekrytoinnin eettisyys, kertoo Vepsäläinen.


Suorarekrytointi tarkoittaa, että Silkkitie tekee itse kohdemaassa rekrytointimarkkinointia sekä huolehtii koko rekrytointiprosessista ja kielikoulutuksesta itse. Joissakin maissa, kuten Filippiineillä, on maan viranomaisten vaatimuksen vuoksi välttämätöntä käyttää sertifioitua, paikallista rekrytointiyritystä. Tällä hetkellä Silkkitiellä on rekrytointikumppanit Filippiinien lisäksi Keniasta ja Intiasta. Lisäksi Silkkitie rekrytoi hoitajia itse eli suorarekrytointina Lähi-Idästä sekä eräistä Aasian ja Afrikan maista. Yhteistyökumppaneiden taustoja selvitetään säännöllisesti ja näiden toimintaa auditoidaan.


– Suurin työntekijäryhmämme ovat Filippiineiltä saapuneet hoitajat, joita Silkkitie on rekrytoinut jo yli 10 vuoden ajan. Ulkopuolinen, riippumaton toimija Deloitte toteutti vuonna 2022 filippiiniläisten rekrytointikumppaneidemme kattavan auditoinnin. Mitään vastuullisen rekrytoinnin periaatteita rikkovaa ei tullut ilmi, Vepsäläinen toteaa.


Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Elisa Vepsäläinen, Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy, puh. 044 2409 985

Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy on kansainvälisen rekrytointialan yritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta 2012. Vastaamme työntekijöiden rekrytoinnista, kielikoulutuksesta lähtömaassa, tutustumisesta suomalaiseen työelämään ja oleskelulupaprosessista. Suomeen saapuvat kansainväliset työntekijät saavat kauttamme tukea myös muissa kuin työhön liittyvissä asioissa. Näin varmistamme parhaan mahdollisen alun työelämään ja muuhun elämään Suomessa. Silkkitie rekrytoi työntekijöitä pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalalle. Alun perin Filippiineiltä alkanut toiminta on laajentunut myös Afrikkaan.